Đối tác

Đối tác của IRDM

Đối tác chương trình đào tạo của IRDM là các trường Đại học, Bệnh viện và sở Ban ngành có liên quan đến chức năng & nhiệm vụ của Viện.

Nguồn lực trẻ cũng là một đối tác quan trọng của IRDM cho chương trình “Phát triển tài năng trẻ” để “tìm ngọc trong cát” và dẫn dắt các Bạn tiến bước hạnh phúc trên con đường sự nghiệp của mình. Khi các Bạn thành thân, IRDM sẽ đồng hành cùng các Bạn trong việc “gieo và nuôi dưỡng” các hạt giống “đẹp” để truyền thừa cho tương lai.

ĐẠI HỌC

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank

BỆNH VIỆN

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank

DOANH NGHIỆP

blank
blank
blank

SỞ BAN NGÀNH

blank
blank